jessiejoystick

Wierd.

Kategori: Personal

Det är en konst att sitta mitt i ett stort sällskap, och ändå vara totalt ensam. Inte hitta någon som delar samma värderingar och åsikter som du tvingas att gömma undan varje dag för att inte hamna utanför gruppen som du ändå inte passar in i.
Det är en konstigare konst att hitta en tillhörighet i en sådan grupp eftersom man är utanför nog att se det vackra med att vara konstig.